את בעמוד: חיפוש עבור: מתחיל ב v
טופס חיפוש

שם משמעות מין מקור דירוג
Vui Cheerful בת Vietnamese
Vondra The Love of a Woman בת Slavic
Vondila Lost a Child בת African
Vonda True image בת Latin
Von From.. (diminutive of a surname) בן Unknown
Voleta veiled one בת Greek
Vlora Bravery בת American
Vladimir Prince בן Russian
Vlad Form of VLADIMIR. Prince בן Slavic
Vivienne Form of VIVI. Alive בת Latin
Vivien Full of Life בת Latin
Viviana Full of life בת Italian
Vivian Full of life בת Latin
Vivi Alive בת Latin
Viveka Little woman בת German
Viveca Full of life בת Latin
Vito conqueror בן Latin
Vita Fem. form of VITO - life בת Latin
Viridis youthful and blooming בת Latin
Virgo The Virgin בת Latin
מציג 20 תוצאות מתוך 120. אנא תהיה ספציפי יותר בחיפוש.