את בעמוד: חיפוש עבור: מתחיל ב h
טופס חיפוש

שם משמעות מין מקור דירוג
Hypatia highest בת Greek
Hyacinth hyacinth flower בת Greek
Hy Form of HYMAN. He who Lives in High Place בן Unknown
Hussein good בן Arabic
Hussayn good בן Arabic
Husniya goodness בת Arabic
Husni beauty בן Arabic
Hunydd mentioned in early poetry בת Welsh
Huntley hunter's meadow בן English
Hunter hunter בן English
Humphrey Peace בן Teutonic
Hugo Form of HUGH. Bright in Mind and Spirit בן Teutonic
Hugh Bright in Mind and Spirit בן Teutonic
Huey Form of HUGH. Bright in Mind and Spirit בן Teutonic
Huela Form of HUGH. Bright in Mind and Spirit בת Unknown
Hubert Shining of Mind בן Teutonic
Howie Form of HOWARD. Guardian of the Home בן Unknown
Howell prominent בן Welsh
Howe Form of HOWARD. Guardian of the Home בן German
Howard Guardian of the Home בן Teutonic
מציג 20 תוצאות מתוך 131. אנא תהיה ספציפי יותר בחיפוש.