את בעמוד: חיפוש עבור: מתחיל ב g
טופס חיפוש

שם משמעות מין מקור דירוג
Gytha a gift בת English
Gypsy wanderer בת English
Gwyneth uncertain, possibly from the placename Gwynedd בת Welsh
Gwennor form of GWENHWYFAR - fair spirit בת Welsh
Gwenllian fair flood בת Welsh
Gwenhwyfar fair spirit בת Welsh
Gwendolyn white brow בת Celtic
Gwenddydd fair day - in legend, the sister of Merlin בת Welsh
Gwen fair, white בת Welsh
Gwawr dawn (an early saint) בת Welsh
Guy Guide בן Unknown
Gunther battle-army, warrior בן Scandinavian
Gunnar bold warrior בן Teutonic
Guinevere form of GWENHWYFAR - fair spirit בת Welsh
Guenevere Fair One בת Unknown
Guadalupe Mother of God בת Spanish
Grover From the Grove בן Anglo-Saxon
Grizelda Endless Patience בת Unknown
Griselda Gray בת Teutonic
Griffin strong lord בן Welsh
מציג 20 תוצאות מתוך 134. אנא תהיה ספציפי יותר בחיפוש.