את בעמוד: חיפוש עבור: מתחיל ב d
טופס חיפוש

שם משמעות מין מקור דירוג
Dymphna Suitable one, virgin saint בת Gaelic
Dymas Father of Hecate בן Greek
Dylan a legendary sea-hero בן Welsh
Dyanne Form of DIANA - divine בת Unknown
Dyan Form of DIANA - divine בת Latin
Dwynwen fair conduct (an early saint) בת Welsh
Dwight White, fair one בן Anglo-Saxon
Dwayne From the dunes בן Celtic
Dusty Form of DUSTIN - valiant fighter בן Teutonic
Dustin Valiant fighter בן German
Dusan God is my judge בן Slavic
Durriya pearl בת Arabic
Durand Enduring בן Latin
Duqyaakha long live! בת Chechen
Dunstan Brown rock בן English
Dunne Form of DUNN - brown בן Unknown
Dunn Brown בן English
Duncan Dark-skinned warrior בן Celtic
Dulcinea Sweet בת Spanish
Dulcea Sweet בת Latin
מציג 20 תוצאות מתוך 206. אנא תהיה ספציפי יותר בחיפוש.