את בעמוד: חיפוש עבור: מתחיל ב b
טופס חיפוש

שם משמעות מין מקור דירוג
Byron Bear בן Anglo-Saxon
Byrd Like a bird בן Anglo-Saxon
Buzz Nickname בן Unknown
Butterfly A butterfly בת English
Buthayna soft-skinned בת Arabic
Busana night, girl of the moon בת Chechen
Burton Bright fame בן English
Burt Form of BURTON - bright fame בן Anglo-Saxon
Burr Youth בן Scandinavian
Burke Castle בן Teutonic
Burian Lives near the weeds בן Slavic
Bunny Little rabbit בת Unknown
Buffy Form of BEVERLY - beaver meadow בת Unknown
Buddy Friend בן English
Bud Off-shoot בן German
Buck Male deer בן English
Bryton A Briton בן Unknown
Bryson Son of Bryce בן English
Brynn hill בן Welsh
Bryce Form of BRICE - quick-moving, alert בן Anglo-Saxon
מציג 20 תוצאות מתוך 206. אנא תהיה ספציפי יותר בחיפוש.